Medical Center

przychodnie.plPrzychodnie

,  nefrolog

niedziela 12.07.2020

Medical Center
Medical Center

Medical Center
ul. Belgradzka 42 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Medical Center

www.medicalcenter.medserwis.pl

Witamy w NZOZ Medical Center!

Bezpłatne usługi w ramach NFZ w zakresie:
- alergologii dla dzieci
- ginekologii
- neurologii
- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej
- SZKOŁA RODZENIA - dla mieszkanek M. St. Warszawy
- badania słuchu - dla pacjentów NZOZ Medical Center
- badania laboratoryjne - na skierowanie od lekarza NZOZ Medical Center
- badania diagnostyczne - na skierowanie od lekarza NZOZ Medical Center

Oferujemy też odpłatne usługi w zakresie:
- dermatologii
- ginekologii i endokrynologii
- laryngologii + badanie słuchu
- chirurgii naczyniowej
- kardiologii
- nefrologii
- onkologii
- ortopedii
- pulmunologii dziecięcej
- urologii
- medycyny pracy
- badania kierowców
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne o szerokim spektrum m.in. badanie USG – dla dzieci i dorosłych w zakresie: USG jamy brzusznej, USG tarczycy, USG sutka, USG prostaty, USG ginekologiczne: transvaginalne (TV) lub p/powłoki skórne, Doppler t.t. szyjnych.

W ramach współpracy obsługujemy bezgotówkowo klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych tj: INTER POLSKA, UNIQA, INTER PARTNER, AXA, COMPENSA oraz EUROPA


Szkoła rodzenia


Programów profilaktycznych: program profilaktyki chorób układu krążenia i program profilaktyki raka szyjki macicy, badania słuchu (audiogram) SZKOŁA RODZENIA - Ursynów więcej informacji: www.natalia.szkola.pl
Usługi korporacyjne


Świadczymy kompleksowe usługi korporacyjne w zakresie:

1. Pozyskiwania środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców medycznych.

- Bezpłatna pomoc w wyborze odpowiedniego programu. Przeprowadzamy analizy możliwości pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej krajowych oraz środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EWG. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw medycznych, a także dla mikroprzedsiębiorstw.
- Monitoring i doradztwo. Na podstawie danych o Państwa firmie monitorujemy i doradzamy o dostępnych programach, z których możecie Państwo skorzystać i o warunkach otrzymania dotacji.
- Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków, kompletowaniem niezbędnych dokumentów, opracowaniem biznes planów. Przeprowadzamy wiele projektów dla małych i średnich, a także i dużych firm zdobywając uznanie klientów korzystających z naszych usług.
- Administrowanie przebiegu projektu zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Zgodność podejmowanych działań z wytycznymi, prawidłowe kwalifikowanie kosztów są podstawą do wypłacenia środków pomocowych. Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem od momentu narodzin pomysłu do momentu otrzymania dofinansowania.
- Pomoc w pozyskaniu prefinansowania inwestycji. Programy pomocowe funkcjonują na zasadach zwrotu poniesionych kosztów przeprowadzenia zaplanowanych działań. Rzadko spotykana jest możliwość sfinansowania dużych inwestycji wyłącznie ze środków własnych. W tym celu oferujemy Państwu naszą pomoc w pozyskaniu preferencyjnych pożyczek, dotacji, dopłat do kredytów preferencyjnych, kredytów pomostowych. Nasza pomoc dalece wybiega poza wypełnianie szeregu skomplikowanych formularzy i kompletowaniu potrzebnych dokumentów. Oferujemy naszym klientom szeroko pojęte doradztwo na każdym etapie procesu aplikacji, ukierunkowujemy na rozwiązania najbardziej dla nas korzystne, zwiększając tym szansę na uzyskanie dotacji.
2. Pozyskiwanie kontraktów w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Miasta. Przygotowanie ofert w zakresie podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalistki, opieki długoterminowej, profilaktyki zdrowia. Skompletowania niezbędnych dokumentów rejestrowych oraz oświadczeń o realizacji wybranych świadczeń medycznych.

3. Pozyskiwanie firm korporacyjnych np. w zakresie medycyny pracy,

4. Przeprowadzanie analizy rynku i badanie opinii publicznej. Współpraca z dużymi firmami farmaceutycznymi w zakresie badania rynku.

5. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie. Oferujemy Państwu pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przejściu przez wszystkie procedury do chwili uzyskania niezbędnych wpisów w rejestrach. Przygotowujemy również plan restrukturyzacyjny firmy.

6. Działania marketingowe i reklamowe firm.

Realizujemy szereg innych inicjatyw w zależności od potrzeb naszych klientów.

Jeśli oferta nasza spotka się z Państwa zainteresowaniem,
z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie spraw Państwa interesujących pod numerem telefonu: 502 397 590


ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA
Promocja


BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU dla pacjentów NZOZ Medical Center przy ul. Belgradzkiej 42 /Al. KEN (stacja metra – Natolin).

Nowa placówka przyjmuje zgłoszenia/deklaracje. Tel 22 424 21 50
ISO


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ)
Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w pierwszym półroczu 2010 roku poradnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Polityką jakości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center jest i pozostanie dla swoich podopiecznych godnym zaufania ośrodkiem ochrony zdrowia, kojarzonym z bezpieczeństwem, nowoczesnością oraz profesjonalizmem usług, udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnych usług specjalistycznych.
Politykę jakości realizujemy przez:
- badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań pacjentów,
- spełnianie wymagań prawnych i urzędowych dotyczących prowadzonej działalności,
- stałe podnoszone kwalifikacje personelu medycznego,
- świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów,
- wprowadzenie przyjaznych atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi,
- przestrzeganie Karty Praw Pacjenta,
- inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni,
- współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych,
- budowanie kompleksowej oferty usług medycznych,
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia.

Doskonaląc skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnego z normą

PN EN ISO 9001:2009, dążymy do wzrostu jakości świadczonych przez nas usług.

Naszym celem jest sukces mierzony zadowoleniem pacjentów, którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro, swoje zdrowie.

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl